ana yalei bhbek whdey anaana yalei bredk leya anaana yalei bomrey tbaa anaala wadey
Ya salam ya salam ad aih helew el gharamYa salam ya salam ad aih
Akhasmak Ah, Akhasmak ah, Aseebak, laWi gowah ilroah hatifdhal habeebi illi ana bah-waahBahibbak ah,
Enta eih mesh kfaya aalaikTegrahni haram aalaik ent eeihEnta laih dimooai habeebi tehoun aalaikTab
Ana laih baheb hobak awi keda laihWamoot fi orbak ana keda laihBaheb hobak awi
Ayami b hobak ana a7la denya w a7la jawW 3omri ma thegt el hana
Mafesh haga tegi kedaEhda habebi kedaWa argaa zay zmanYa ebni Esmaani hatdlaaniTakhod eani kman