[Intro:]Yeah, yeah[Verse 1:]I like shining, you be lyin’I be grindin’, you waste timeKnow you